12131.PNG

ההתחלה

ב-1995 הגיע ילד בן 9 עם תסמונת דאון לגן רגיל בו היה לגננת נסיון כלשהו עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הוא היה אלים, לא דיבר ולא תיקשר עם הילדים ולא התקדם כלל במוסדות הלימוד בהם למד. אבל הגננת נעה מנדלבאום החליטה שכדאי לנסות.  היא שיתפה את הילדים האחרים בתוכנית החינוכית שלו, ובתוך תקופה קצרה הוא למד לשלוט בהתנהגותו, להשתתף בפעילויות, לדבר ואף לקרוא.  הילדים התמידו לעבוד איתו במשחק, ביצירה ובקריאה.

הפעילויות המשותפות הללו התקיימו במקום קבוע שנקרא "הסדנא". בסיום שנת הלימודים היה ברור שהעבודה הזאת ב"סדנא" חייבת להימשך. מכאן צמח בית ספר "סדנת שילוב".

ההתחלה

ב-1995 הגיע ילד בן 9 עם תסמונת דאון לגן רגיל בו היה לגננת נסיון כלשהו עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. הוא היה אלים, לא דיבר ולא תיקשר עם הילדים ולא התקדם כלל במוסדות הלימוד בהם למד. אבל הגננת נעה  מנדלבאום החליטה שכדאי לנסות.  היא שיתפה את הילדים האחרים בתוכנית החינוכית שלו, ובתוך תקופה קצרה הוא למד לשלוט בהתנהגותו, להשתתף בפעילויות, לדבר ואף לקרוא.  הילדים התמידו לעבוד איתו במשחק, ביצירה ובקריאה.

הפעילויות המשותפות הללו התקיימו במקום קבוע שנקרא "הסדנא". בסיום שנת הלימודים היה ברור שהעבודה הזאת ב"סדנא" חייבת להימשך. מכאן צמח בית ספר "סדנת שילוב".

היום

 ה"סדנא" הינה פרוייקט שילוב בגוש עציון. אשר מסייע לילדי החינוך המיוחד ש"נופלים בין הכיסאות". רבים מהם לא הצליחו למצוא פתרון לבעיותיהם במערכת החינוך המיוחד. הם סווגו כ"מפגרים", "אוטיסטים" בעלי "לקויי למידה" או פשוט "בעיתיים". יש בניהם תלמידים, שבסיוע תכנית טיפולית מתאימה יוכלו לחזור ולהשתלב במסגרות אחרות. בעוד שאחרים זקוקים לכל אורך לימודיהם לתוכנית הטיפולית שמתקיימת ב"סדנא".

___ש___¬ _ק_ש 2017-1008.jpg
משחה-1054.jpg

העיקרון המנחה

העיקרון המנחה ב"סדנא" הוא שאדם מוגדר לא לפי צרכיו אלא לפי יכולתו לתרום ולהעניק.  לעקרון זה ישנו ביטוי יום-יומי בלמידה, בפעילות חברתית ובעבודה. כל ילד לומד להיות הנותן ולא רק הלוקח. גישה זו מביאה לשינוי עצום בהתנהגותם של הילדים: הם נעשים עצמאיים ושופעי ביטחון.  הם מגיעים להישגים והם בעיקר מאושרים מאוד.